Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Agenda (SL)

Photogallery

 

 

Photogallery 2

 

 

PROJEKT

Projekt CONTEST je namenjen izpopolnitvi novih pristopov in orodij za vodenje medosebnih, družbenih in kulturnih konfliktov/sporov in tako zvišati stopnjo socialne kohezije v Evropi ter okrepiti evropsko identiteto. Za strogo ekonomskimi učinki leži drugi - nič manj nevaren vidik krize, in sicer resna nevarnost socialnega konflikta. Postopna konsolidacija nove prisotnosti v mestih, temeljite spremembe, ki vplivajo na kulturo in način življenja, ter gospodarska kriza pospešujejo spremembe v družbenem tkivu in v oblikah odnosov med ljudmi. Prisotni so grobost, težave v sobivanju; kažejo se konflikti, ki so potencialno povezani z obstojem predsodkov in diskriminacijskega odnosa do oseb in/ ali skupin. Ta pojav je treba nenehno pozorno spremljati in v zvezi z njim razviti interpretacijska orodja in jezike, ki naj bodo čim bolj običajni in razširjeni na evropski ravni: z namenom, da bi predložili pozitivne in konkretne odgovore v zvezi z upravljanjem in izrabo konfliktov kot virov sprememb.


Projekt CONTEST bo prispeval k razvoju ukrepov in strategij, katerih cilj je:


• širjenje dostopa odraslih do osnovnih veščin, kot so socialne in državljanske kompetence;
• krepitev socialne kohezije v Evropi in prispevanje k razvoju evropske identitete;
•spodbujanje in razvoj koncepta družbene soodgovornosti;
• spodbujanje in izboljševanje novih pristopov in orodij za upravljanje in izrabo medosebnih, družbenih  in kulturnih konfliktov/sporov;
• lajšanje reševanje družbenih, kulturnih in medosebnih konfliktov/sporov s pridobivanjem posebnih veščin;
• spodbujanje in razvoj prostovoljstva med odraslimi državljani s sklicevanjem na izrabo konfliktov/sporov.

 

 

News (SL)

Video Gallery

 

Video Gallery

 

 

  Partners

With the support of the Lifelong learning Programme of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.