Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Agenda (SL)

Photogallery

 

 

Photogallery 2

 

 

DEJAVNOSTI

 

Projekt je razdeljen na štiri ključne dejavnosti:

1. Vzpostavitev in testiranje sistema prepoznavanja družbenih, kulturnih in medosebnih konfliktov, z namenom opredeliti gospodarske in družbeno-kulturne kontekstualne dejavnike, ki vodijo v konflikte.

2. Opredelitev sposobnosti in znanj odraslih, ki so potrebne za uspešno upravljanje in izrabo medosebnih, družbenih in kulturnih konfliktov, ter prek eksperimentalnih programov usposabljanja v referenčnih delih projekta oblikovanje strokovnjaka v izrabi konfliktov, ki lahko vodi odrasle v odkrivanju konflikta kot področja učenja in sprememb - in ne grožnje.

3. Razvoj participativne poti k načrtovanju in izvedbi CONTESTlab-ov, delavnic za odrasle državljane, katerih cilj je olajšati izražanje, upravljanje in izrabo konflikta/spora v urbanih območjih, vključenih v projekt.

4. Ustanovitev Evropskega omrežja, katerega cilj je spodbujanje in razvoj koncepta družbene soodgovornosti; za spodbujanje in izpopolnjevanje novih pristopov in orodij za upravljanje in izrabo medosebnih, družbenih in kulturnih konfliktov; za lažje reševanje socialnih, kulturnih in medosebnih konfliktov preko pridobljenih posebnih veščin.

 

 

 

News (SL)

Video Gallery

 

Video Gallery

 

 

  Partners

With the support of the Lifelong learning Programme of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.