Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

PROGRAM (PL)

Photogallery

 

 

Photogallery 2

 

 

PROJEKT

Założeniem projektu CONTEST jest podniesienie jakości nowych metod i narzędzi zarządzania konfliktami interpersonalnymi, społecznymi i kulturowymi w celu zwiększenia spójności społecznej w Europie i wzmocnienia europejskiej tożsamości. Obok skutków czysto ekonomicznych innym, tak samo groźnym aspektem kryzysu jest realne ryzyko konfliktów społecznych. Stopniowa integracja nowych osób przybywających do miast, głębokie zmiany wpływające na kulturę i styl życia oraz kryzys gospodarczy to czynniki, które przyspieszają zmiany zachodzące w tkance społecznej oraz w stosunkach międzyludzkich. Pojawiają się trudności związane ze współżyciem mieszkańców danego obszaru, konflikty oraz ryzyko uprzedzeń i postaw dyskryminujących określone osoby lub grupy osób. Zjawisko to należy bacznie obserwować i stworzyć w związku z nim niezbędne, możliwie jak najbardziej jednolite i wspólne dla całej Europy narzędzia interpretacji oraz języki; ma to pomóc w udzieleniu konkretnych, konstruktywnych odpowiedzi w sprawie zarządzania konfliktami i wykorzystywania ich jako zasobów na potrzeby wprowadzania zmian.
Projekt CONTEST przyczyni się do opracowania działań i strategii, których celem jest:
• zwiększenie dostępu osób dorosłych do podstawowych umiejętności takich jak kompetencje społeczne i obywatelskie;
• zwiększenie spójności społecznej oraz wkład w tworzenie europejskiej tożsamości;
• promowanie i rozwijanie idei wspólnej odpowiedzialności społecznej;
• wspieranie i udoskonalanie nowych metod i narzędzi zarządzania konfliktami interpersonalnymi, społecznymi i kulturowymi oraz wykorzystywania tych konfliktów;
• ułatwianie rozstrzygania konfliktów społecznych, kulturowych i interpersonalnych poprzez nabywanie określonych umiejętności;
• wspieranie i rozwijanie ścieżek wolontariatu wśród obywateli, z uwzględnieniem możliwości wykorzystywania konfliktów.

 

 

 

AKTUALNOŚCI (PL)

Video Gallery

 

Video Gallery

 

 

  Partners

With the support of the Lifelong learning Programme of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.