Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

PROGRAM (PL)

Photogallery

 

 

Photogallery 2

 

 

DZIAŁANIA

Projekt przewiduje cztery podstawowe działania:

1. Ustanowienie i przetestowanie systemu mapowania konfliktów społecznych, kulturowych i interpersonalnych występujących na obszarach objętych projektem w celu określenia gospodarczych i społeczno-kulturowych czynników kontekstowych wywołujących konflikty.

2. Określenie kompetencji i umiejętności potrzebnych osobom dorosłym do zarządzania konfliktami interpersonalnymi, społecznymi i kulturowymi i wykorzystywania tych konfliktów oraz ustanowienie — poprzez eksperymentalne kursy szkoleniowe na obszarach objętych projektem — Eksperta w wykorzystywaniu konfliktów, tj. specjalisty, który będzie służył osobom dorosłym radą w traktowaniu konfliktu jako okazji do nauki i zmiany, a nie jako zagrożenia.

3. Opracowanie ścieżki opartej na aktywnym udziale, dzięki której będzie można zorganizować tzw. CONTESTlabs, czyli warsztaty dla dorosłych obywateli umożliwiające wyrażenie i wykorzystanie konfliktów występujących na obszarach miejskich uczestniczących w projekcie oraz zarządzanie tymi konfliktami.

4. Stworzenie europejskiej sieci wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania idei wspólnej odpowiedzialności społecznej w celu wspierania i udoskonalania nowych metod i narzędzi zarządzania konfliktami interpersonalnymi, społecznymi i kulturowymi oraz wykorzystywania tych konfliktów, a także ułatwiania rozstrzygania konfliktów społecznych, kulturowych i interpersonalnych poprzez nabywanie określonych umiejętności.

 

 

 

AKTUALNOŚCI (PL)

Video Gallery

 

Video Gallery

 

 

  Partners

With the support of the Lifelong learning Programme of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.