Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

ПРОГРАМА (BG)

Photogallery

 

 

Photogallery 2

 

 

ПРОЕКТ

Проектът CONTEST има за цел да разработи нови методи и инструменти за управление на междуличностни, социални и културни конфликти с цел стимулиране на социалното сближаване в Европа и утвърждаване на европейската идентичност. Освен чисто икономическите последици, друг - не по-малко опасен - аспект на кризата е реалната опасност от социални конфликти. Постепенното утвърждаване на новата реалност в градовете, дълбоките промени, засягащи културата и начина на живот, икономическата криза, ускорила промяната в социалната сфера, модифицирайки и вида на отношенията между хората - това са явления, на които трябва да обръщаме постоянно внимание. Необходимо е да се разработят възможно най-скоро инструменти за тяхната интерпретация, пренесени на европейско равнище. Целта е да бъдат дадени положителни и конкретни отговори по отношение на управлението на конфликтите и използването им като средства за промяна.
Проектът CONTEST ще допринесе за разработването на стратегии и мерки, насочени към:
- разширяване на достъпа на възрастни до придобиване и усъвършенстване основни умения, свързани със социалните и гражданските компетенции;
- ускоряване на социалното сближаване в Европа и принос към развитието на европейска идентичност;
- популяризиране и развиване на концепцията за споделената социална отговорност;
- насърчаване и усъвършенстване на нови подходи и инструменти за управление и използване на междуличностни, социални и културни конфликти;
- улесняване на разрешаването на социални, културни и междуличностни конфликти чрез придобиване на специфични умения;
- насърчаване и развитие на доброволчеството сред възрастни, с приложение при управление на конфликтите.

 

 

 

НОВИНИ (BG)

Video Gallery

 

Video Gallery

 

 

  Partners

With the support of the Lifelong learning Programme of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.