Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

ПРОГРАМА (BG)

Photogallery

 

 

Photogallery 2

 

 

ДЕЙНОСТИ

Проектът е структуриран в четири основни фази:

1. Създаване и тестване на система за идентифициране на социалните, културните и междуличностните конфликти, за да се дефинират икономическите и социо-културните контекстуални фактори, водещи до конфликти.

2. Дефиниране на компетентности и умения, необходими на хората, за управление и разрешаване на междуличностни, социални и интеркултурни конфликти, както и разработване – чрез експериментални обучения – на обучителни курсове за професионалисти, които да насочват хората в преоткриването на конфликта като средство за учене и промяна, вместо възприемането му като заплаха.

3. Разработване на схема за планиране и реализиране на „Лаборатории CONTEST" - семинари, насочени към улесняване на изразяването, управлението и използването на конфликта като явление в градските райони, включени в проекта.

4. Създаване на Европейска доброволческа мрежа, целяща популяризиране и развитие на концепцията за споделена социална отговорност; да се улесни разрешаването на социални, интеркултурни и междуличностни конфликти чрез придобиване на специфични умения.

 

 

 

НОВИНИ (BG)

Video Gallery

 

Video Gallery

 

 

  Partners

With the support of the Lifelong learning Programme of the European Union. This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.